Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Mogilnie

Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Mogilnie zajmuje
się prowadzeniem postępowań w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych, poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru. Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzone jest przez pracowników Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Mogilnie.

 

Siedziba biura mieści się przy ul. Ogrodowej 10 w Mogilnie, I piętro, pokój nr 102.

Biuro załatwia sprawy w następujących terminach:

– od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 do 15.00,

– telefon: 52/ 318 03 04 (łączenie przez sekretariat).

 

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015, poz. 397);

– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2004 r., poz. 121 ze zm.);

– ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o egzekucji z ruchomości.

– ustawa z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów
( Dz. U. nr 208, poz. 1537 ze zm.).

 

Biuro Rzeczy Znalezionych w Mogilnie przyjmuje rzeczy, w tym m. in.:

1) rzeczy, których wartość szacunkowa przekracza 100 zł, chyba, że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;

2) papiery wartościowe, pieniądze, kosztowności oraz rzeczy mające wartość historyczną naukową lub artystyczną.

Biuro Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje rzeczy w przypadku, gdy:

1) wartość szacunkowa rzeczy nie przekracza 100 zł;

2) rzecz została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności.

Rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, powinny być oddane zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego. Rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicja, materiały wybuchowe albo dowód osobisty bądź paszport, powinny być niezwłocznie oddane najbliższej jednostce Policji.

Osoby poszukujące rzeczy zagubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych powinny:

 1. określić rzecz wraz z dokładnym opisem (wygląd, znaki szczególne, ilość itp.),
 2. określić okoliczności zgubienia rzeczy (data, miejsce zagubienia),
 3. przedstawić dowody mogące potwierdzić prawo do zagubionej rzeczy
  (np.: dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia).

 

W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od daty jej znalezienia, Starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie. W przypadku nie odebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem staje się Powiat Mogileński lub Skarb Państwa.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Mogileński,

adres: G. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

tel. 52-318-03-04.

 1. został powołany inspektor ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Mogilnie; tel.: 52-318-03-04.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zidentyfikowania osób przekazujących i zgłaszających się po odbiór znalezionych rzeczy.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przyjęcia znalezionej rzeczy.
 8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>