Zewnętrzne

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.01.2019 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Mogilnie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych Powiatu Mogileńskiego, udokumentowaną protokołem kontroli Nr RIO/KF/40/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. Szczegóły