Opinie RIO

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.01.2019 Uchwała Nr 3/P/2018 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.11.2018 r. w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Mogileńskiego na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 RIO-SO3-4203-12/2018 Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Uchwała Nr 16/S/2018 Składu Orzekającego Nr 3 RIO w Bydgoszczy z dn. 17.04.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mogilnie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2017 r. Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 RIO-SO3-4212-14/2017 Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 RIO-SO3-4211-19/2017 Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 RIO-SO3-4202-19/2017 Szczegóły
Artykuł 08.05.2017 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2017 r. Szczegóły