Organizacje pozarządowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2019 DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2019 ROKU PRZYZNANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU MOGILEŃSKIEGO Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Powołanie Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2019 r. oraz ustalenia regulaminu jej działania Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 ZARZĄD POWIATU MOGILEŃSKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2019 r. ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU MOGILEŃSKIEGO Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE NIEODPŁATNEGO PUNKTU POMOCY PRAWNEJ ORAZ ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWA Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Rada Powiatu uchwaliła Program współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 18.10.2018 OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO – UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2019 ROKU – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Szczegóły
Artykuł 18.10.2018 OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Mogileńskiego ogłasza wyniki konsultacji dotyczące projektu Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Zlecenie realizacji zadania w trybie pozakonkursowym w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „W dniu św. Marcina każdy tradycyjne rogale wcina” Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 OFERTA W TRYBIE POZAKONKURSOWYM GMINNEGO ZWIĄZKU ROLNIKÓW KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH W MOGILNIE PN. „W DNIU ŚW MARCINA KAŻDY TRADYCYJNE ROGALE WCINA” Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Zarząd Powiatu Mogileńskiego ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Szczegóły