otwarte zamówienia powyżej 30

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.03.2019 Postępowanie na usługę społeczną, której przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn. „Kurs programu AutoCAD” w ramach projektu “Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Postępowanie na usługę społeczną, której przedmiotem zamówienia jest kurs prawa jazdy kat. E dla uczniów Zespołu Szkół w Bielicach w ramach projektu “Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Postępowanie na usługę społeczną, której przedmiotem zamówienia są szkolenia dla uczniów I nauczycieli w ramach projektu “Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu mogileńskiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 pn.: „Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 81 01* i 16 10 01* w miejscowości Wszedzień 20 na działkach nr 111 i 112, gmina Mogilno” Szczegóły
Artykuł 05.09.2018 „Doposażenie jednostek powiatu mogileńskiego w sprzęt informatyczny” Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 „Doposażenie jednostek powiatu mogileńskiego w sprzęt informatyczny” Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu mogileńskiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Doposażenie jednostek powiatu mogileńskiego w sprzęt informatyczny. Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Wykonanie, dostawa i odbioru tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie w latach 2018, 2019, 2020. Szczegóły