Uchwały Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.03.2019 Uchwała nr 8/2018 Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu Mogileńskiego od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 19 stycznia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Uchwała nr 7/2018 Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Powiatu mogileńskiego Powiatu mogileńskiego na rok 2019. Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Uchwała nr 6/2018 Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała nr 5/2017 Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego kadencji 2017-2018 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania w trybie obiegowym projektu uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego od dnia 28 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała nr 4/2017 Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego kadencji 2017-2020 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania w trybie obiegowym projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała nr 3/2017 Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego kadencji 2017-2020 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała nr 2/2017 Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego kadencji 2017-2020 z dnia 6 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia propozycji zmian w treści Regulaminu trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała nr 1/2017 Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego kadencji 2017-2020 z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Uchwała nr 5/2016 Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego na 2017 r. Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Uchwała nr 4/2016 Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mogileńskiego od dnia 29 grudnia 2016 r. do dnia 27 grudnia 2017 r. Szczegóły