Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji 2014-2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.11.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 605/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu mogileńskiego na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 604/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie postępowania na usługę społeczną, której przedmiotem zamówienia są szkolenia w ramach projektu ” kształcenie zawodowe uczniów szkół powiatu mogileńskiego II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014- 2020, oś priorytetowa 10 innowacyjna edukacja, działanie 10.2 ocenię ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 kształcenie zawodowe Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 603/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert powiatu na realizację w formie powierzenia w 2019 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 602/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2032 Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 601/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 600/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny formalnej i merytorycznej ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2019r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzanie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu jej działania Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 599/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej W Mogilnie Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 598/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu mogileńskiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0″ dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020″ Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 597/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie części lokalu znajdującego się na 1 piętrze Pawilonu nr I (Pałac) Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 596/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r. Szczegóły