Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji 2018-2023

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.03.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 40/19 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 39/19 z dnia 28 luty 2019 r. w sprawie sprawie przyjęcia wysokości stawek podstawowej kwoty dotacji dla szkół niepublicznych dotowanych przez powiat mogileński w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 38/19 z dnia 28 luty 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za IV kwartały 2018 r. Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 37/19 z dnia 21 luty 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy przekazania środków finansowych na zakup nagród w konkursach pt. Konkursy ekologiczne organizowane z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 2019- Jesteśmy odpowiedzialni za ochronę zagrożonych gatunków Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 36/19 z dnia 21 luty 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia raportu z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 35/19 z dnia 21 luty 2019 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługę społeczną, której przedmiotem zamówienia jest kurs prawa jazdy kat. E dla uczniów Zespołu Szkół w Bielicach w ramach projektu “Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 34/19 z dnia 14 luty 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości Powiatu Mogileńskiego znajdującej się w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 33/19 z dnia 14 luty 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 32/19 z dnia 7 luty 2019 r. w sprawie zmieniającą uchwałę nr 216/2005 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i uchwalenia regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 31/19 z dnia 7 luty 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny formalnej i merytorycznej ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2018 r. oraz ustalenia regulaminu jej działania Szczegóły