Statut

Uchwała Nr XVII/85/16

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 29 kwietnia  2016 r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mogileńskiego.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 1 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (j.t. Dz. U. z 2015. 1445)

 

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1. Uchwala się Statut Powiatu Mogileńskiego w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała nr XLV/267/02 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mogileńskiego.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu                Jan Bartecki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>