Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
27.02.2019 11.03.2019 Stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Szczegóły
23.01.2019 04.02.2019 Stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Szczegóły
21.01.2019 01.02.2019 Stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Szczegóły
21.01.2019 01.02.2019 Stanowisko urzędnicze podinspektora w dziale promocji Szczegóły
18.01.2019 29.01.2019 Stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Szczegóły
09.11.2018 19.11.2018 Stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Szczegóły
06.11.2018 19.11.2018 stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
09.08.2017 28.08.2017 inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
08.06.2017 19.06.2017 Podinspektor w Kancelarii Starosty Mogileńskiego Szczegóły
04.11.2016 14.11.2016 Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
« »