Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-03-21 14:40:47 Postępowanie na usługę społeczną, której przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn. „Kurs programu AutoCAD” w ramach projektu “Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Szczegóły
2 2019-03-15 11:03:37 DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2019 ROKU PRZYZNANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU MOGILEŃSKIEGO Zarząd Powiatu Mogileńskiego w dniu 14 marca 2019 roku  przyjął uchwałę Nr 43/19    w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego w 2019 roku i… Szczegóły
3 2019-03-12 13:31:42 Klauzula informacyjna - Starostwo Powiatowe w Mogilnie Klauzula informacyjna Zgodnie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Mogileński, adres: G.… Szczegóły
4 2019-03-07 14:59:47 Nr VI/39/19 w sprawie zamiaru przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im Powstańców Wielkopolskich w Bielicach Szczegóły
5 2019-03-07 14:56:20 Nr VI/38/19 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mogileńskiego Szczegóły
6 2019-03-07 14:46:27 Nr VI/37/19 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SPZOZ Szczegóły
7 2019-03-07 14:42:41 Nr VI/36/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2019-2032 Szczegóły
8 2019-03-07 14:37:02 Nr VI/35/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2019 Szczegóły
9 2019-03-07 14:33:42 Nr VI/34/19 w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
10 2019-03-07 14:29:30 Nr VI/33/19 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej na rok 2019 Szczegóły
« 1 2 3 4 103 104 105 »