Starosta Mogileński ogłasza nabór nr 4/2019 na stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:4/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Starostwo Powiatowe w Mogilnie
  • Wydział:Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  • Miejsce pracyStarostwo Powiatowe w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
  • StanowiskoStanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
  • Wymiar etatupełny etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-01-23
  • Termin składania dokumentów2019-02-04
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno pokój nr 24 lub przesłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 4/2019 na stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich”.
  • Miejsce składania dokumentówStarostwo Powiatowe w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, pokój nr 24 (sekretariat)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wyższe bez wymaganego stażu lub średnie kierunkowe (informatyka) z minimum
   3 letnią praktyką na stanowisku informatyka,
   b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   c) obywatelstwo polskie,
   d) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   e) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wykształcenie kierunkowe techniczne (informatyka, elektronika lub pokrewne),
   b) 3-letnia praktyka na stanowisku informatyka,
   c) znajomość protokołów sieciowych, konfiguracji sieci i urządzeń sieciowych (routery, switche, AccesPointy),
   d) znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym zapoznanie się z dokumentacją techniczną,
   e) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
   f) cierpliwość,
   g) odpowiedzialność,
   h) samodzielność,
   i) odporność psychiczna w sytuacjach kryzysowych,
   j) komunikatywność,
   k) dobra organizacja pracy.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) administrowanie sieciami opartymi na systemach Windows Server 2008-2016 (Active Directory),
   b) administrowanie systemami TurboEwid (po wcześniejszym przeszkoleniu),
   c) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej urzędu,
   d) wykonywanie kopii bezpieczeństwa i ich systematyczne testowanie,
   e) cykliczny przegląd komputerów i oprogramowania pod kątem usterek, zużycia, aktualizacji oprogramowania itd.,
   f) prowadzenie polityki antywirusowej, nadzór i konfiguracja urządzeń zabezpieczających sieć,
   g) pomoc techniczna dla użytkowników.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian