Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r. Nr 249 poz. 1866).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

  • wniosek podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok lub szczątków ludzkich (wzór wniosku – załącznik nr 1),
  • akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz tłumaczenie dokumentu na język polski, uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego,
  • dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej oraz tłumaczenie dokumentu na język polski, uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego (w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon),
  • pełnomocnictwo do załatwiania formalności związanych z przewozem zwłok lub szczątków ludzkich wystawione przez podmiot uprawniony reprezentującemu go pracownikowi firmy pogrzebowej/przewozowej (wzór pełnomocnictwa – załącznik nr 2) oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Opłaty:

Opłata skarbowa, w przypadku działania przez pełnomocnika, wnoszona przy składaniu wniosku:

  • 17,00 zł – od pełnomocnictwa

Zwalnia się z opłaty skarbowej w przypadku pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu – cz. IV poz. 3 kol. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1923, z późn. zm.)

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku po uzyskaniu przez Starostwo opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Miejsce załatwienia sprawy:
Biuro Zarządu i Rady
pokój nr 2, ul. Narutowicza 1a, 88-300 Mogilno
telefon: 52 58 88 305

 

Załączniki:

PDFzał. 1 wniosek o wydanie pozwolenia na sprawadzenie zwłok_szczątków ludzkich.pdf (125,41KB)
PDFzał. 2 pełnomocnictwo_do_załatwienia_formalności_związanych_ze_sprowadzeniem_zwłok_albo_szczątków_ludzkich.pdf (188,68KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego