Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXI Sesja Rady Powiatu Mogileńskiego 08 lutego 2024r.


LXI sesja Rady Powiatu Mogileńskiego odbędzie się dnia  8 lutego 2024 r. (czwartek) o godzinie 9:30 w Sali konferencyjnej przy ul. Ogrodowej 10 w Mogilnie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie, stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu LX sesji Rady Powiatu.
4.Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za 2023 rok. 
5.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mogileński w 2023 roku.
6.Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki, Finansów i Infrastruktury za 2023 rok.
7.Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa za 2023 rok.
8.Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023 rok.
9.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za 2023 rok. 
10.Podjęcie uchwały  w sprawie  delegowania przez Radę Powiatu Mogileńskiego dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim na lata 2024-2027. 
11.Podjęcie uchwały  w sprawie  uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2024-2027.
12.Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Mogileńskiego na rok 2024.
13.Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia dotacji w 2024 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (Kościół pw. Św. Piotra i Pawła w Wylatowie)
14.Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia dotacji w 2024 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (Kościół pw. Św. Wojciecha w Stodołach)
15.Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków na rzecz Skarbu Państwa.
16.Przedstawienie informacji Zarządu i Dyrekcji SPZOZ o działaniach restrukturyzacyjnych.
17.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
18.Wnioski i oświadczenia radnych.
19.Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
20.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
21.Wolne głosy i sprawy różne.
22.Zakończenie.

PDF01 porzadek obrad XLI sesji Rady Powiatu Mogileńskiego.pdf (335,38KB)
PDF04 Sprawozdanie WTZ Bielice za 2023 r.pdf (1,65MB)
PDF05 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2023r.pdf (631,72KB)
PDF06 Sprawozdanie Komisji Gospodarki Finansów i Infrastruktury za 2023r.pdf (787,03KB)
PDF07 Sprawozdanie Komisji Edukacji Kultury Zdrowia i Bezpieczeństwa za 2023r.pdf (964,31KB)
PDF08 Sprawozdanie Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2023r.pdf (330,21KB)
PDF09 Sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Mogileńskim za 2023r.pdf (3,38MB)
PDF10 Uchwała Rady Powiatu - delegowanie dwóch radnych do pracy w komisji bezpieczenstwa.pdf (184,96KB)
PDF11 Uchwała Rady Powiatu - Powiatowy Program Zapobiegaia Przestępczości.pdf (5,66MB)
PDF12 Uchwała Rady Powiatu - plan pracy komisji stałych na 2024r.pdf (2,91MB)
PDF13 Uchwała Rady Powiatu - udzielenie dotacji w 2024 r. na prace konserwatorskie Kościół Wylatowo.pdf (377,72KB)
PDF14 Uchwała Rady Powiatu - udzielenie dotacji w 2024 r. na prace konserwatorskie Kościół Stodoły.pdf (359,32KB)
PDF15 Uchwała Rady Powiatu - zgoda na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf (386,82KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego