Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 13Kwiecień: 33Maj: 29Czerwiec: 38
Lipiec: 33Sierpień: 160Wrzesień: 2050Październik: 2813Listopad: 5084Grudzień: 666
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1521
 2. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 790
 3. Lista postępowań
  Wyświetleń: 658
 4. Wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 578
 5. Wykonanie, dostawa i odbiór tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie
  Wyświetleń: 510
 6. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 302
 7. Wydziały oraz samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 237
 8. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 196
 9. Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu VI kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 172
 10. Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Powiatu Mogileńskiego
  Wyświetleń: 163
 11. Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 143
 12. Prowadzone rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 142
 13. Rejestr zgłoszeń budowy obiektów budowlanych i robót budowlanych art. 29 i art. 30 Ustawy Prawo Budowlane
  Wyświetleń: 132
 14. Podinspektor w Wydziale Funduszy Europejskich, Planowania, Rozwoju, Kultury i Zdrowia
  Wyświetleń: 128
 15. Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Mogileńskim
  Wyświetleń: 124
 16. Wzory oświadczeń majątkowych do pobrania
  Wyświetleń: 122
 17. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 111
 18. Rejestr Uchwał Rady Powiatu VI kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 108
 19. Starosta
  Wyświetleń: 103
 20. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 102
 21. Transmisje obrad sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 98
 22. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 96
 23. Skład osobowy Rady Powiatu Mogileńskiego
  Wyświetleń: 95
 24. LVII Sesja Rady Powiatu Mogileńskiego 29 września 2023r.
  Wyświetleń: 94
 25. Plany Pracy Rady Powiatu Mogileńskiego
  Wyświetleń: 87
 26. Imienne wykazy głosowań Radnych Powiatu Mogileńskiego
  Wyświetleń: 83
 27. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 82
 28. Członek Zarządu
  Wyświetleń: 82
 29. Karta Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Mogilnie
  Wyświetleń: 80
 30. Skarbnik
  Wyświetleń: 80
 31. Plan postępowań na rok 2023
  Wyświetleń: 79
 32. Wicestarosta
  Wyświetleń: 79
 33. LVIII Sesja Rady Powiatu Mogileńskiego 17 października 2023r.
  Wyświetleń: 78
 34. Sekretarz
  Wyświetleń: 78
 35. Charakterystyka ogólna
  Wyświetleń: 74
 36. LIX Sesja Rady Powiatu Mogileńskiego 27 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 72
 37. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 70
 38. Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy
  Wyświetleń: 70
 39. Skład osobowy Zarządu Powiatu Mogileńskiego
  Wyświetleń: 69
 40. Komisja Gospodarki, Finansów i Infrastruktury
  Wyświetleń: 67
 41. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 66
 42. Regulamin Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego
  Wyświetleń: 66
 43. Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 63
 44. Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego
  Wyświetleń: 60
 45. Uchwały Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego
  Wyświetleń: 59
 46. Organizacje pozarządowe wskazały kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego V kadencji
  Wyświetleń: 56
 47. Skład osobowy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego
  Wyświetleń: 55
 48. Dostawy mające na celu zwiększenie dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie dla osób niepełnosprawnych w ramach przedsięwzięcia grantowego: Dostępność Powiatu Mogileńskiego II
  Wyświetleń: 53
 49. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Mogilnie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych Powiatu Mogileńskiego, udokumentowaną protokołem kontroli Nr RIO/KF/40/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 53
 50. Kontrola Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w zakresie udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Mogileńskim
  Wyświetleń: 52
 51. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 52
 52. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 51
 53. Dokumenty dotyczące utworzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego kadencji 2023-2026
  Wyświetleń: 50
 54. OGŁOSZENIE - KONKURS NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2024 ROK
  Wyświetleń: 50
 55. Pozwolenia na budowę dotyczące realizacji inwestycji celu publicznego art. 34a Ustawy Prawo Budowlane
  Wyświetleń: 48
 56. Powiat Mogileński podpisał umowę na rzecz realizacji Projektu "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
  Wyświetleń: 47
 57. Wystąpienie pokontrolne dotyczące przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przeprowadzonej w dniach 16 i 30 września 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Mogilnie
  Wyświetleń: 46
 58. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 98 Stawiska
  Wyświetleń: 46
 59. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 43
 60. Pobierz programy
  Wyświetleń: 43
 61. Przetargi rozstrzygnięte nieruchomości
  Wyświetleń: 43
 62. Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie w 2024 roku
  Wyświetleń: 43
 63. Realizacja budżetu
  Wyświetleń: 42
 64. Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy po przeprowadzonej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej.
  Wyświetleń: 42
 65. Przetargi otwarte nieruchomości
  Wyświetleń: 41
 66. OR.272.34.2023 Wykonanie usługi dotyczącej usuwania pojazdów z dróg z terenu Powiatu Mogileńskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego w 2024 roku II
  Wyświetleń: 40
 67. Podinspektor w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 40
 68. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 36
 69. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 35
 70. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 34
 71. OFERTA W TRYBIE POZAKONKURSOWYM FUNDACJI FUCCO „WARSZTATY Z SAMOOBRONY”
  Wyświetleń: 32
 72. Dostawa mebli do poczekalni w budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10
  Wyświetleń: 31
 73. Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego
  Wyświetleń: 29
 74. AS.6740.Z.191.2023
  Wyświetleń: 28
 75. WALNE ZEBRANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU MOGILEŃSKIEGO - wyniki wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do PRDPP Powiatu Mogileńskiego kadencji 2023-2026
  Wyświetleń: 28
 76. LX Sesja Rady Powiatu Mogileńskiego 18 grudnia 2023r.
  Wyświetleń: 27
 77. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 26
 78. Wykonanie usługi dotyczącej usuwania pojazdów z dróg z terenu Powiatu Mogileńskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego w 2024 roku
  Wyświetleń: 25
 79. AS.6740.Z.218.2023
  Wyświetleń: 24
 80. Ogłoszenie o sporządzeniu wykazy nieruchomości przeznaczonej na wynajem w drodze przetargowej, dz. 7/17 i 7/8 Bielice
  Wyświetleń: 24
 81. AS.6740.Z.228.2023
  Wyświetleń: 23
 82. AS.6740.Z.192.2023
  Wyświetleń: 22
 83. AS.6740.Z.221.2023
  Wyświetleń: 22
 84. Ogłoszenie o sporządzeniu wykazy nieruchomości przeznaczonej do zbycia - darowizna, dz. 187/4 Dąbrowa
  Wyświetleń: 22
 85. AS.6740.Z.219.2023
  Wyświetleń: 21
 86. AS.6740.Z.223.2023
  Wyświetleń: 21
 87. AS.6740.Z.226.2023
  Wyświetleń: 21
 88. Konsultacje Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok
  Wyświetleń: 21
 89. Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach użytkowanych przez Powiat Mogileński w latach 2022/2023
  Wyświetleń: 21
 90. AS.6740.Z.222.2023
  Wyświetleń: 20
 91. AS.6740.Z.227.2023
  Wyświetleń: 20
 92. AS.6740.Z.213.2023
  Wyświetleń: 18
 93. AS.6740.Z.217.2023
  Wyświetleń: 18
 94. AS.6740.Z.224.2023
  Wyświetleń: 18
 95. OFERTA W TRYBIE POZAKONKURSOWYM FUNDACJI FUCCO „NIEODKRYTY POWIAT MOGILEŃSKI”
  Wyświetleń: 18
 96. Ogłoszenie o sporządzeniu wykazy nieruchomości przeznaczonej na wynajem w drodze przetargowej , dz. 14/22 Bielice
  Wyświetleń: 18
 97. Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego w latach 2023/2024
  Wyświetleń: 18
 98. Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów niebezpiecznych w miejscowości Wszedzień 20 na działkach nr 111 i 112, gmina Mogilno
  Wyświetleń: 18
 99. AS.6740.Z.210.2023
  Wyświetleń: 17
 100. AS.6740.Z.211.2023
  Wyświetleń: 17
 101. AS.6740.Z.212.2023
  Wyświetleń: 17
 102. AS.6740.Z.214.2023
  Wyświetleń: 17
 103. AS.6740.Z.216.2023
  Wyświetleń: 17
 104. Odmowa udzielenia dofinansowania na realizację zadania publicznego w zakresie turystyka i krajoznawstwo pn „ Nieodkryty Powiat Mogileński”
  Wyświetleń: 17
 105. WYBORY PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU MOGILEŃSKIEGO DO SEJMIKU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
  Wyświetleń: 17
 106. AS.6740.Z.225.2023
  Wyświetleń: 16
 107. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 16
 108. AS.6740.Z.220.2023
  Wyświetleń: 15
 109. AS.6740.Z.215.2023
  Wyświetleń: 13
 110. Odmowa udzielenia dofinansowania na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnia kultury fizycznej sportu pn „Warsztaty z samoobrony”
  Wyświetleń: 12
 111. AS.6740.Z.231.2023
  Wyświetleń: 11
 112. Dokumenty dotyczące utworzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego kadencji 2020-2023
  Wyświetleń: 11
 113. Komisja Statutowa
  Wyświetleń: 11
 114. Uchwała Nr 894/2023 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 23.09.2023 r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 10
 115. AS.6740.Z.230.2023
  Wyświetleń: 9
 116. AS.6740.Z.229.2023
  Wyświetleń: 7
 117. AS.6740.Z.237.2023
  Wyświetleń: 7
 118. AS.6740Z.232.2023
  Wyświetleń: 7
 119. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE NIEODPŁATNEGO PUNKTU POMOCY PRAWNEJ I ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWĄ W 2024 ROKU
  Wyświetleń: 7
 120. Zarząd Powiatu Mogileńskiego ogłasza wyniki konsultacji Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
  Wyświetleń: 7
 121. AS.6740.Z.244.2023
  Wyświetleń: 6
 122. AS.6740.Z.236.2023
  Wyświetleń: 5
 123. AS.6740.Z.243.2023
  Wyświetleń: 5
 124. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2025 roku
  Wyświetleń: 5
 125. AS.6740.Z.233.2023
  Wyświetleń: 4
 126. AS.6740.Z.234.2023
  Wyświetleń: 4
 127. AS.6740.Z.235.2023
  Wyświetleń: 4
 128. AS.6740.Z.240.2023
  Wyświetleń: 4
 129. AS.6740.Z.241.2023
  Wyświetleń: 4
 130. AS.6740.Z.242.2023
  Wyświetleń: 4
 131. Obwieszczenie Starosty Mogileńskiego z dnia 21.11.2023r. - "Budowa drogi gminnej Padniewko-Wyrobki-Mogilno (ul. Wybudowanie) wraz z infrastrukturą"
  Wyświetleń: 4
 132. Powołanie komisji konkursowej oraz ustalenie regulaminu jej działania w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej przez organizację pozarządową w 2024 roku
  Wyświetleń: 4
 133. AS.6740.Z.238.2023
  Wyświetleń: 3
 134. AS.6740.Z.239.2023
  Wyświetleń: 3
 135. Delegat Powiatu Mogileńskiego do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego wybrany.
  Wyświetleń: 2
 136. AS.6740.Z.245.2023
  Wyświetleń: 1
 137. Prowadzone rejestry i ewidencje - kopia
  Wyświetleń: 1
 138. Rada Powiatu uchwaliła Program współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego