Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXII Sesja Rady Powiatu Mogileńskiego 28 marca 2024r.


 LXII sesja Rady Powiatu Mogileńskiego (nadzwyczajna) odbędzie się dnia  28 marca  2024 r. (czwartek) o godzinie 9:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Ogrodowej 10 w Mogilnie.


Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie, stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2024.
4.Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2024-2032.
5.Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jeziora Wielkie.
6.Podjęcie uchwały  w sprawie  określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024.
7.Podjęcie uchwały  w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym.
8.Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany Uchwały nr LV/299/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 18.06.2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
9.Podjęcie uchwały  w sprawie  udzielenia dotacji w 2024 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Niestronnie)
10.Podjęcie uchwały  w sprawie  udzielenia dotacji w 2024 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.( Parafia p.w. Św. Jana Apostoła w Mogilnie)
11.Zakończenie.

 

PDF02 Zaproszenie LXII sesja.pdf (241,80KB)
PDF03 Uchwała Rady -zmiany budżetu 2024r.pdf (797,99KB)
PDF04 Uchwała Rady -WPF 2024-2032.pdf (554,62KB)
PDF05 Uchwała Rady - pomoc finansowa gmina Jeziora Wielkie.pdf (195,61KB)
PDF06 Uchwała Rady - zmiany w budżecie PFRON.pdf (836,91KB)
PDF07 Uchwała Rady - opłaty mieszkanie treningowe.pdf (898,48KB)
PDF08 Uchwała Rady - zmiany statutu DPS Siemionki.pdf (700,39KB)
PDF09 Uchwała Rady - dotacja dla parafii w Niestronnie.pdf (647,78KB)
PDF10 Uchwała Rady - dotacja dla parafii w Mogilnie.pdf (1,08MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego