Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydziały oraz samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Promocji, Kultury Fizycznej i Sportu  
Naczelnik Wydziału – Robert Maćkowiak, który pełni również funkcję  Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 52/ 58 88 307
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno
tel. do wydziału: 52/ 58 88 306 (informatycy)
tel. do wydziału ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno: 52/ 58 88 370 (biuro podawcze), 52/ 58 88 371(archiwum),
52/ 58 88 372 (zarządzanie kryzysowe), 52/ 58 88 374 (promocja), 52/ 58 88 375 (zamówienia publiczne)

Biuro Zarządu i Rady  
Kierownik – Anita Barczak
tel. 52/ 58 88 305
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno
tel. do wydziału 52/ 58 88 300 (sekretariat)

Pełnomocnik Starosty ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Pełnomocnik Starosty ds. organizacji pozarządowych – Izabela Rogowska
tel. 52/ 58 88 376
ul. Ogrodowa 10
88-300 Mogilno

Wydział Finansowy
Skarbnik –Karina Kostyra
tel. 52/ 58 88 312
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno
tel. do wydziału 52/ 58 88 313, 52/ 58 88 314

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik – Jarosław Zwiernik
tel. 52/ 58 88 320
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno
tel. do wydziału 52/ 58 88 321 (gospodarka nieruchomościami), 52/ 58 88 322 (ośrodek dokumentacji),
52/ 58 88 323 (ewidencja gruntów), 52/ 58 88 324 (ZUD)

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Naczelnik – Karol Nawrot
tel. 52/ 58 88 392
ul. Ogrodowa 10
88-300 Mogilno
tel. do wydziału 52/ 58 88 373, 52/ 58 88 393, 52/ 58 88 394 (prawa jazdy), 52/ 58 88 395 (rejestracja)

Wydział Funduszy Europejskich, Planowania, Rozwoju, Kultury i Zdrowia
Naczelnik – Agata Matyjasik
tel. 52/ 58 88 316
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno
tel. do wydziału 52/ 58 88 317

Wydział Ochrony Środowiska, Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik – Marcin Łączny
tel. 52/ 58 88 378
ul. Ogrodowa 10
88-300 Mogilno

- architektura i  budownictwo
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno
tel. 52/ 58 88 325, 52/ 58 88 326

- ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo
ul. Ogrodowa 10
88-300 Mogilno
tel. 52/ 58 88 379

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
Przewodnicząca Zespołu – Magdalena Jańczak –Konopa
tel. 52/ 58 88 382
ul. Ogrodowa 10
88-300 Mogilno
tel. do zespołu 52/ 58 88 383

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Maria Huszcza –Winiecka
tel. 52/ 58 88 381
ul. Ogrodowa 10
88-300 Mogilno
(przyjmuje we wtorki od 12.00 do 15.30)

Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych – Samanta Zwolanowska - Matłosz
tel. 52/ 58 88 318
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego