Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LX Sesja Rady Powiatu Mogileńskiego 18 grudnia 2023r.

LX sesja Rady Powiatu Mogileńskiego odbędzie się dnia 18 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 9:30 w sali konferencyjnej przy ul. Ogrodowej 10 w Mogilnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LIX sesji Rady Powiatu.
 4. Uchwalenie budżetu na rok 2024:
  a) przedstawienie przez Zarząd projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  b) przedstawienie opinii Komisji Stałych,
  c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
  d) dyskusja nad poprawkami i ich przegłosowanie,
  e) głosowanie  nad projektem  uchwały  w  sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2024-2032.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Mogileńskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego, w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mogileńskiego oraz w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
 10. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego do 31 maja 2024 r.
 11. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Mogileńskiego na rok 2024.
 12. Przedstawienie informacji Zarządu i Dyrekcji SPZOZ o działaniach restrukturyzacyjnych.
 13. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 17. Wolne głosy i sprawy różne.
 18. Zakończenie.

Załączniki:

PDF1. zaproszenie.pdf (344,61KB)
PDF4a. uchwała Rady - budżet 2024.pdf (5,35MB)
PDF5. Uchwała Rady - WPF 2024-2032.pdf (14,35MB)
PDF6. Uchwała Rady - utrata mocy uchwały Ukraina.pdf (252,54KB)
PDF7. Uchwała Rady- ulgi w spłacie należności.pdf (663,87KB)
PDF8. Uchwała Rady- ocana sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w Mogilnie.pdf (4,11MB)
PDF9. Uchwała Rady- zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.pdf (2,03MB)
PDF10. Uchwała Rady- rozkład godzin pracy aptek.pdf (1,68MB)
PDF11. Uchwała Rady - plan pracy Rady Powiatu na 2024r.pdf (292,14KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego