Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Starosta

 Starosta Mogileński 

Tomasz Krzesiński

 


 Zadania i kompetencje Starosty

1)   organizowanie pracy Zarządu i Starostwa,

2)   kierowanie bieżącymi sprawami Starostwa i reprezentowanie go na zewnątrz,

3)   wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach oraz podejmowanie wszelkich innych działań w sprawach z zakresu administracji publicznej zastrzeżonych dla Starosty,

4)   zapewnienie przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,

5)   pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,

6)   realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności na obszarze Powiatu,

7)   przyjmowanie obywateli w sprawach petycji, skarg i wniosków,

8)   wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu.

 

Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

1. Wicestarosty, Członka Zarządu, Sekretarza, Skarbnika,
2. Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Budownictwa,
3. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
4. Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
5. Inspektora Ochrony Danych,
6. Audytora Wewnętrznego.

 Starosta przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 10:00 do 14:00

po wcześniejszym umówieniu się (nr tel.: 52 58 88 300)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego