Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skarbnik

Skarbnik Powiatu Mogileńskiego
mgr Karina Kostyra

 


 

Zadania Skarbnika

 

Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:

1)   zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,

2)   nadzorowanie opracowania i realizacji projektu budżetu Powiatu oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,

3)   zapewnienia prawidłowego sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej Powiatu,

4)   nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych Powiatu,

5)   nadzorowanie przestrzegania przepisów o rachunkowości w Starostwie i w powiatowych jednostkach organizacyjnych,

6)   przygotowywanie projektów uchwał oraz koordynowanie prac związanych
z opracowywaniem projektów uchwał Rady, Zarządu oraz wewnętrznych aktów prawa dotyczących budżetu i finansów Powiatu,

7)   kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań majątkowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

8)   przygotowywanie okresowych analiz, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Powiatu,

9) dokonywanie analiz planów finansowych oraz okresowych sprawozdań z wykonania planów finansowych przekazywanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

3. Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału Finansowego.                        

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego