Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu VI kadencji 2018-2024


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 952/24 z dnia 21 lutego 2024r. zmieniająca uchwałę Nr 938/2024 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.01.2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy na 2024r. PDF952_2024.pdf (1,21MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 951/24 z dnia 21 lutego 2024r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2024r. PDF951_2024.pdf (5,53MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 950/24 z dnia 21 lutego 2024r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Przedstawienie jednolitej oferty obejmującej zorganizowanie Powiatowej Wystawy Stołów Wielkanocnych  obejmującej  promocję  i prezentacje potraw regionalnych  PDF950_2024.pdf (594,02KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 949/24 z dnia 15 lutego 2024r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na dnia 2024r. PDF949_2024.pdf (4,98MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 948/24 z dnia 15 lutego 2024r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny formalnej i merytorycznej ofert w ramach otwartego konkursu ofert na powierzchnie realizacji zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Przedstawienie jednolitej oferty obejmującej zorganizowanie Powiatowej Wystawy Stołów Wielkanocnych obejmującej promocje i prezentacje potraw regionalnych oraz ustalenia regulaminu jej działania PDF948_2024.pdf (4,33MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 947/24 z dnia 15 lutego 2024r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny formalnej i merytorycznej ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu na 2024 r. oraz ustalenia regulaminu jej działania PDF947_2024.pdf (5,51MB) 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 946/24 z dnia 6 lutego 2024r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Grzechowskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Mogilnie PDF946_2024.pdf (1,03MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 945/24 z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego z IV kwartał 2023r. PDF945_2024.pdf (562,62KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 944/24 z dnia 31 stycznia 2024r. zmieniająca uchwałę Nr 938/2024 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18.01.2024r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy na 2024r. PDF944_2024.pdf (1,04MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 943/24 z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2024r. PDF943_2024.pdf (2,27MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 942/24 z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie  sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mogileński. PDF942_2024.pdf (631,72KB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 941/24 z dnia 22 stycznia 2024r. w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mogileński w roku 2024. PDF941_2024.pdf (1,08MB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 940/24 z dnia 22 stycznia 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością w związku z podłączeniem do instalacji kanalizacyjnej znajdującej się na działce nr 1858 w Mogilnie. PDF940_2024.pdf (403,63KB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 939/24 z dnia 22 stycznia 2024r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Ferie na sportowo". PDF939_2024.pdf (3,82MB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 938/24 z dnia 22 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy na 2024 r PDF938_2024.pdf (560,18KB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 937/24 z dnia 22 stycznia 2024r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2024r. PDF937_2024.pdf (3,46MB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 936/24 z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2024r. PDF936_2024.pdf (1,69MB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 935/24 z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej lokalu użytkowego położonego w miejscowości Bielice, obręb Marcinkowo, na rzecz najemcy.PDF935_2024.pdf (914,93KB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 934/24 z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej lokalu użytkowego położonego w miejscowości Bielice, w obrębie Marcinkowo, na działce nr 7/19 PDF934_2024.pdf (909,40KB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 933/24 z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Przedstawienie jednolitej oferty obejmującej zorganizowanie Powiatowej Wystawy Stołów Wielkanocnych obejmującej promocje i prezentacje potraw regionalnych”.PDF933_2024.pdf (5,09MB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 932/24 z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.PDF932_2024.pdf (6,43MB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 931/24 z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia procedur zlecenia, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowywanych z budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2024 roku.PDF931_2024.pdf (4,52MB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 930/24 z dnia 4 stycznia 2024r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań. PDF930_2024.pdf (499,81KB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 929/24 z dnia 4 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Mogileńskiemu odrębnymi ustawami na 2024 rok. PDF929_2024.pdf (2,24MB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 928/24 z dnia 4 stycznia 2024r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia nowej drogi do kategorii drogi powiatowej i ustalenia jej przebiegu.PDF928_2024.pdf (302,71KB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 927/24 z dnia 4 stycznia 2024r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego położonej w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10 na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie PDF927_2024.pdf (883,12KB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 926/23 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023r.PDF926_2023.pdf (1,84MB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 925/23 z dnia 20 grudnia 2023r. zmieniająca uchwałę Nr 776/2023 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy na 2023r.PDF925_2023.pdf (1,34MB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 924/23 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023r. PDF924_2023.pdf (6,78MB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 923/23 z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.272.31.2023 pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa” PDF923_2023.pdf (338,49KB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 922/23 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2024r. PDF922_2023.pdf (2,34MB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 921/23 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie  zmieniająca uchwałę Nr 776/2023 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy na 2023r. PDF921_2023.pdf (1,34MB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 920/23 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023r. PDF920_2023.pdf (4,83MB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 919/23 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.272.35.2023 pn.: „Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów niebezpiecznych w miejscowości Wszedzień 20 na działkach nr 111 i 112, gmina Mogilno”. PDF919_2023.pdf (390,45KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 918/23 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego położonej w miejscowości Bielice obręb Marcinkowo na rzecz Fundacji Powiatu Mogileńskiego PDF918_2023.pdf (863,76KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 917/23 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Jeziora Wielkie do kategorii dróg gminnych PDF917_2023.pdf (305,86KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 916/23 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mogileńskiego „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego za lata 2021-2022”. PDF916_2023.pdf (7,59MB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 915/23 z dnia 1 grudnia 2023r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 776/2023 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 12 kwietnia 2023r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy na 2023r. PDF915_2023.pdf (1,33MB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 914/23 z dnia 1 grudnia 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023r. PDF914_2023.pdf (2,48MB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 913/23 z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert powiatu na realizację w formie powierzenia  w 2024 r. zadania publicznego  w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego PDF913_2023.pdf (848,45KB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 912/23 z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów niebezpiecznych w miejscowości Wszedzień 20 na działkach nr 111 i 112, gmina Mogilno” PDF912_2023.pdf (19,15MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 911/23 z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023r PDF911_2023.pdf (4,28MB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 910/23 z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Michalskiej Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie PDF910_2023.pdf (360,31KB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 909/23 z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Michalskiej Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie PDF909_2023.pdf (361,21KB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 908/23 z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Kubiakowi Dyrektorowi Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach PDF908_2023.pdf (358,67KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 907/23 z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Kubiakowi Dyrektorowi Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach PDF907_2023.pdf (355,80KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 906/23 z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Dorocie Andrzejkiewicz Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach PDF906_2023.pdf (360,48KB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 905/23 z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Dorocie Andrzejkiewicz Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach PDF905_2023.pdf (360,40KB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 904/23 z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Rychlewskiej Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie PDF904_2023.pdf (736,72KB)
 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 903/23 z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Piotrowicz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Strzelnie PDF903_2023.pdf (678,31KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 902/23 z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2032. PDF902_2023.pdf (14,35MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 901/23 z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2024 rok. PDF901_2023.pdf (5,35MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 900/23 z dnia 10 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę Nr 776/2023 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy na 2023r. PDF900_2023.pdf (1,37MB) 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 899/23 z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023r. PDF899_2023.pdf (8,87MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 898/23 z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”. PDF898_2023.pdf (849,55KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 897/23 z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu dokonania oceny formalnej i merytorycznej ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2024r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu jej działania. PDF897_2023.pdf (2,09MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 896/23 z dnia 30 października 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023r. PDF896_2023.pdf (3,67MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 895/23 z dnia 30 października 2023r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mogileńskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego za rok szkolny 2022/2023. PDF895_2023.pdf (7,81MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 894/23 z dnia 23 października 2023r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za III kwartał 2023r. PDF894_2023.pdf (561,83KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 893/23 z dnia 23 października 2023r. zmieniająca uchwałę Nr 776/2023 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy na 2023r. PDF893_2023.pdf (1,37MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 892/23 z dnia 23 października 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023r. PDF892_2023.pdf (3,10MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 891/23 z dnia 23 października 2023r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii części drogi powiatowej nr 3036P w m. Budzisław Kościelny. PDF891_2023.pdf (367,54KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 890/23 z dnia 23 października 2023r. w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie w 2024 roku”. PDF890_2023.pdf (16,49MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 889/23 z dnia 23 października 2023r. w sprawie ogłoszenia przetargu na najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntu położonych w miejscowości Bielice, obręb Marcinkowo. PDF889_2023.pdf (1,14MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 888/23 z dnia 16 października 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2024 r. zadania publicznego  w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego. PDF888_2023.pdf (4,21MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 887/23 z dnia 16 października 2023r. w sprawie upoważnienia Pana Mariusza Pisułę do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego. PDF887_2023.pdf (279,13KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 886/23 z dnia 9 października 2023r. zmieniająca uchwałę Nr 776/2023 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy na 2023 r. PDF886_2023.pdf (1,26MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 885/23 z dnia 9 października 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023 r. PDF885_2023.pdf (10,64MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 884/23 z dnia 9 października 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. PDF884_2023.pdf (893,43KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 883/23 z dnia 9 października 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Rychlewskiej Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie PDF883_2023.pdf (733,53KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 882/23 z dnia 29 września 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023r PDF882_2023.pdf (2,05MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 881/23 z dnia 28 września 2023r. w sprawie odmowy udzielenia dofinansowania zadania publicznego  w trybie pozakonkursowym  w zakresie turystyka i krajoznawstwo pn. „Nieodkryty Powiat Mogileński”.PDF881_2023.pdf (1,44MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 880/23 z dnia 28 września 2023r. w sprawie odmowy udzielenia dofinansowania zadania publicznego  w trybie pozakonkursowym  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Warsztaty z samoobrony”. PDF880_2023.pdf (1,21MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 879/23 z dnia 22 września 2023r. zmieniająca uchwałę Nr 776/2023 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy na 2023 r. PDF879_2023.pdf (1,30MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 878/23 z dnia 22 września 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i  wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023r PDF878_2023.pdf (4,66MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 877/23 z dnia 15 września 2023r. zmieniająca uchwałę Nr 776/2023 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy na 2023 r. PDF877_2023.pdf (1,25MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 876/23 z dnia 15 września 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023 r. PDF876_2023.pdf (4,53MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 875/23 z dnia 15 września 2023r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński. PDF875_2023.pdf (508,14KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 874/23 z dnia 15 września 2023r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych na dodatki funkcyjne dla kadry kierowniczej w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński. PDF874_2023.pdf (528,63KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 873/23 z dnia 15 września 2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców im. Św. Jana Bosko Strzelnie. PDF873_2023.pdf (341,65KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 872/23 z dnia 15 września 2023r. w sprawie zmniejszenia obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Zespołu Szkół w Strzelnie oraz Wicedyrektora Zespołu Szkół w Strzelnie. PDF872_2023.pdf (518,41KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 871/23 z dnia 15 września 2023r. w sprawie samochodów osobowych, który stały się własnością Powiatu Mogileńskiego na podstawie orzeczenia sądu o przepadku. PDF871_2023.pdf (344,41KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 870/23 z dnia 15 września 2023r. w sprawie przeznaczenia na wynajem w drodze przetargowej garażu blaszanego wchodzącego w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego. PDF870_2023.pdf (925,83KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 869/23 z dnia 15 września 2023r. w sprawie przeznaczenia na wynajem w drodze przetargowej lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego. PDF869_2023.pdf (992,64KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 868/23 z dnia 4 września 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Dorocie Andrzejkiewicz Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach. PDF868_2023.pdf (271,42KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 867/23 z dnia 4 września 2023r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach. PDF867_2023.pdf (314,64KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 866/23 z dnia 4 września 2023r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników i parametrów oraz określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2023 r. PDF866_2023.pdf (1,35MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 865/23 z dnia 4 września 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i  wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023r. PDF865_2023.pdf (3,02MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 864/23 z dnia 4 września 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Piotrowicz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Strzelnie PDF864_2023.pdf (277,34KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 863/23 z dnia 4 września 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Michalskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie PDF863_2023.pdf (306,58KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 862/23 z dnia 4 września 2023r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie PDF862_2023.pdf (283,55KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 861/23 z dnia 4 września 2023r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej uprawnionej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego PDF861_2023.pdf (340,75KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 860/23 z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 776/2023 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy na 2023r.  PDF860_2023.pdf (1,28MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 859/23 z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023 r. PDF859_2023.pdf (5,05MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 858/23 z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Strzelnie.PDF858_2023.pdf (280,90KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 857/23 z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie.PDF857_2023.pdf (313,15KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 856/23 z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie zmniejszenia obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach, Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie.PDF856_2023.pdf (569,07KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego