Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Zarząd Powiatu Mogileńskiego ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

I PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

  1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Mogileńskiego na temat projektu Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
  2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) prowadzące działalność statutową na terenie Powiatu Mogileńskiego.

 3.  Termin Konsultacji : od  10 października 2023 roku do  31 października  2023 roku.

 

II TRYB  ZASADY I FORMY KONSULTACJI

  1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji.
  2. Projekt programu współpracy wraz z formularzem konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Powiatu Mogileńskiego www.powiat.mogilno.pl w zakładce organizacje pozarządowe – konsultacje, w Biuletynie Informacji Publicznej https://pow-mogilenski.rbip.mojregion.info/  w zakładce organizacje pozarządowe oraz  w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Mogilnie na ul. Narutowicza 1 pokój 24 i w budynku Starostwa Powiatowego          w Mogilnie ul. Ogrodowej 10 pokój numer 105.
  3. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od10 października2023 r. do 31 października 2023 roku , w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mogilnie, na ul. Narutowicza 1 88-300 Mogilno lub przesłać pocztą albo e- mailem (skan formularza) na adres,   Na kopercie (lub w tytule e-maila) należy wpisać KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY 2024.
  4. Wypełnione formularze konsultacji zostaną przeanalizowane przez Pełnomocnika Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowym ipod względem formalnym (tzn. czy dana organizacja ma prawo do udziału w konsultacjach).
  5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10 , 88-300 Mogilno pokój 105 tel. 52 58 88 300 , wew. 52 58-88- 376 osoba do kontaktu Izabela Rogowska.
  6. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Mogileńskiego zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Mogileńskiego , a także w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mogilnie, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń w ciągu 14dni od zakończenia konsultacji.

 

UWAGA WYNIKI KONSULTACJI NIE SĄ WIĄŻĄCE DLA ORGANÓW POWIATU

 

Do pobrania :

DOCformularz konsultacji.doc (30,50KB)
PDFProjekt Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.pdf (587,67KB)
PDF•Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego nr 88423 z dnia 9 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ar.3 ustawy o działalności pożytku publ.pdf (1,46MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego