Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarząd Powiatu Mogileńskiego ogłasza wyniki konsultacji Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Zarząd Powiatu Mogileńskiego ogłasza wyniki konsultacji  Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

 

 I PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

  1. Przedmiotem konsultacji było wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Mogileńskiego na temat projektu „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na2024 rok”.
  2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)  mające  swoją siedzibę na terenie Powiatu Mogileńskiego.
  3. Konsultacje trwały od10 października 2023 roku do31 października2023 roku.

 

II PRZEBIEG I WYNIKI KONSULTACJI

  1. Podczas konsultacji można było się zapoznać z projektem programu oraz wyrazić pisemnie swoje opinie na formularzu konsultacji. Projekt programu wraz z formularzem został zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Mogileńskiego, w BIP oraz otrzymać go można było w siedzibie urzędu. Ponadto projekt Programu został rozesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej
    do wszystkich organizacji pozarządowych, zarejestrowanych w bazie danych organizacji pozarządowych Powiatu na wskazany przez nie w ankiecie adres poczty elektronicznej.
  2. W trakcie ustawowego terminu 22 dni konsultacji, organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag i zastrzeżeń do treści projektu „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego    z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Mogileńskiego przedstawi projekt uchwały zawierający w/w program bez zmian pod obrady Rady Powiatu Mogileńskiego.

 

 

Do pobrania : PDF•Uchwała Zarządu Powiatu Mogileńskiego nr 89823 z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w a.3 ustawy o działalności pożytku p.PDF (604,50KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego