Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE NIEODPŁATNEGO PUNKTU POMOCY PRAWNEJ I ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWĄ W 2024 ROKU


Zarząd Powiatu Mogileńskiego w dniu 21 listopada 2023 roku po zapoznaniu się  z   dokumentacją konkursową Komisji Konkursowej dotyczącą  przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia  w 2024 r. zadania publicznego  w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego wybrał ofertę Stowarzyszenia SURSUM CORDA    

Lista rankingowa ofert :

 

Lp.

Nazwa beneficjenta

Nazwa zadania

Przyznane punkty

  1.  

Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”

 

„Realizacja w 2024r zadania publicznego Powiatu Mogileńskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego”

 

 

  215/220

 

            Komisja Konkursowa przyznawała punkty zwracając uwagę na możliwość i jakość wykonywania zadania publicznego, oceniała zaproponowane przez oferentów dodatkowe działania edukacyjne i promocyjne oraz dodatkowe działania związane z realizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Oceniała zasoby rzeczowe  i doświadczenie wnioskodawcy   w realizacji zadania.  Prześledziła budżet ofert sprawdzając prawidłowość, zasadność, realność oraz klarowność kalkulacji kosztów zadania. Aby uzyskać rekomendacje do dofinansowania trzeba było uzyskać największą ilość punktów w formularzu zbiorczym po ocenie wszystkich obecnych członków Komisji Konkursowej.

Do pobrania:  PDFUchwała Nr 913 23 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert powiatu na realizację w formie powierzenia w . zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (1,43MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego