Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rada Powiatu uchwaliła Program współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

W dniu 27 listopada 2023 roku Rada Powiatu Mogileńskiego  przyjęła uchwałę  Nr LIX/379/2023 w sprawie uchwalenia Programu współpracy  Powiatu Mogileńskiego z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2024 rok.  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem powiatu. Projekt programu podano do konsultacji społecznych, które trwały od 10 października  2023 roku do 31 października 2023 roku.

W 2024 roku  Powiat Mogileński w miarę potrzeb i możliwości finansowych będzie finansować  realizację następujących zadań publicznych:

 

  1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
  2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
  3. Ochrona i promocja zdrowia ,
  4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  7. Turystyka i krajoznawstwo,
  8. Działania na rzecz organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe zachęcamy do zapoznania się z Programem Współpracy!!!

 

PLIK DO POBRANIA :

PDFProgram współpracy powiatu mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.pdf (9,25MB)
PDFUchwała nr LIX 379 2023 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie uchwalanie Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi.pdf (10,00MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego