Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 902/23 z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2032. PDF902_2023.pdf (14,35MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 901/23 z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2024 rok. PDF901_2023.pdf (5,35MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 900/23 z dnia 10 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę Nr 776/2023 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy na 2023r. PDF900_2023.pdf (1,37MB) 


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 899/23 z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023r. PDF899_2023.pdf (8,87MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 898/23 z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”. PDF898_2023.pdf (849,55KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 897/23 z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu dokonania oceny formalnej i merytorycznej ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2024r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu jej działania. PDF897_2023.pdf (2,09MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 896/23 z dnia 30 października 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023r. PDF896_2023.pdf (3,67MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 895/23 z dnia 30 października 2023r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mogileńskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego za rok szkolny 2022/2023. PDF895_2023.pdf (7,81MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 894/23 z dnia 23 października 2023r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za III kwartał 2023r. PDF894_2023.pdf (561,83KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 893/23 z dnia 23 października 2023r. zmieniająca uchwałę Nr 776/2023 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy na 2023r. PDF893_2023.pdf (1,37MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 892/23 z dnia 23 października 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023r. PDF892_2023.pdf (3,10MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 891/23 z dnia 23 października 2023r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii części drogi powiatowej nr 3036P w m. Budzisław Kościelny. PDF891_2023.pdf (367,54KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 890/23 z dnia 23 października 2023r. w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie w 2024 roku”. PDF890_2023.pdf (16,49MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 889/23 z dnia 23 października 2023r. w sprawie ogłoszenia przetargu na najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntu położonych w miejscowości Bielice, obręb Marcinkowo. PDF889_2023.pdf (1,14MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 888/23 z dnia 16 października 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2024 r. zadania publicznego  w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego. PDF888_2023.pdf (4,21MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 887/23 z dnia 16 października 2023r. w sprawie upoważnienia Pana Mariusza Pisułę do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego. PDF887_2023.pdf (279,13KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 886/23 z dnia 9 października 2023r. zmieniająca uchwałę Nr 776/2023 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy na 2023 r. PDF886_2023.pdf (1,26MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 885/23 z dnia 9 października 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023 r. PDF885_2023.pdf (10,64MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 884/23 z dnia 9 października 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. PDF884_2023.pdf (893,43KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 883/23 z dnia 9 października 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Rychlewskiej Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie PDF883_2023.pdf (733,53KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 882/23 z dnia 29 września 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023r PDF882_2023.pdf (2,05MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 881/23 z dnia 28 września 2023r. w sprawie odmowy udzielenia dofinansowania zadania publicznego  w trybie pozakonkursowym  w zakresie turystyka i krajoznawstwo pn. „Nieodkryty Powiat Mogileński”.PDF881_2023.pdf (1,44MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 880/23 z dnia 28 września 2023r. w sprawie odmowy udzielenia dofinansowania zadania publicznego  w trybie pozakonkursowym  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Warsztaty z samoobrony”. PDF880_2023.pdf (1,21MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 879/23 z dnia 22 września 2023r. zmieniająca uchwałę Nr 776/2023 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy na 2023 r. PDF879_2023.pdf (1,30MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 878/23 z dnia 22 września 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i  wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023r PDF878_2023.pdf (4,66MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 877/23 z dnia 15 września 2023r. zmieniająca uchwałę Nr 776/2023 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy na 2023 r. PDF877_2023.pdf (1,25MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 876/23 z dnia 15 września 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023 r. PDF876_2023.pdf (4,53MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 875/23 z dnia 15 września 2023r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński. PDF875_2023.pdf (508,14KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 874/23 z dnia 15 września 2023r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych na dodatki funkcyjne dla kadry kierowniczej w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński. PDF874_2023.pdf (528,63KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 873/23 z dnia 15 września 2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców im. Św. Jana Bosko Strzelnie. PDF873_2023.pdf (341,65KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 872/23 z dnia 15 września 2023r. w sprawie zmniejszenia obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Zespołu Szkół w Strzelnie oraz Wicedyrektora Zespołu Szkół w Strzelnie. PDF872_2023.pdf (518,41KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 871/23 z dnia 15 września 2023r. w sprawie samochodów osobowych, który stały się własnością Powiatu Mogileńskiego na podstawie orzeczenia sądu o przepadku. PDF871_2023.pdf (344,41KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 870/23 z dnia 15 września 2023r. w sprawie przeznaczenia na wynajem w drodze przetargowej garażu blaszanego wchodzącego w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego. PDF870_2023.pdf (925,83KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 869/23 z dnia 15 września 2023r. w sprawie przeznaczenia na wynajem w drodze przetargowej lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego. PDF869_2023.pdf (992,64KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 868/23 z dnia 4 września 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Dorocie Andrzejkiewicz Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach. PDF868_2023.pdf (271,42KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 867/23 z dnia 4 września 2023r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach. PDF867_2023.pdf (314,64KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 866/23 z dnia 4 września 2023r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników i parametrów oraz określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2023 r. PDF866_2023.pdf (1,35MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 865/23 z dnia 4 września 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i  wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023r. PDF865_2023.pdf (3,02MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 864/23 z dnia 4 września 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Piotrowicz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Strzelnie PDF864_2023.pdf (277,34KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 863/23 z dnia 4 września 2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Michalskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie PDF863_2023.pdf (306,58KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 862/23 z dnia 4 września 2023r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie PDF862_2023.pdf (283,55KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 861/23 z dnia 4 września 2023r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej uprawnionej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego PDF861_2023.pdf (340,75KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 860/23 z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 776/2023 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy na 2023r.  PDF860_2023.pdf (1,28MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 859/23 z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2023 r. PDF859_2023.pdf (5,05MB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 858/23 z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Strzelnie.PDF858_2023.pdf (280,90KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 857/23 z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie.PDF857_2023.pdf (313,15KB)


Uchwała Zarządu Powiatu Nr 856/23 z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie zmniejszenia obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach, Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie.PDF856_2023.pdf (569,07KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego